Geen nieuwbouw Stadhuis op Willemsoord!

Te huur T.E.A.B

Het college van Burgemeester en Wethouders in Gemeente Den Helder wil nieuwbouw van een stadhuis op Willemsoord doorzetten. Een megalomaan plan wat de burger en ondernemers veel geld gaat kosten.

Het stadhuis op Willemsoord zal nooit als stadhuis worden gebruikt. Mocht het huidige college van Burgemeester en Wethouders toch opdracht geven om te beginnen met de bouw, dan worden beide gebouwen direct na de verkiezingen te huur gezet.

-Update-
Mogelijke huurders zullen het pand alleen kunnen huren voor leegstand. Een gerechtelijke uitspraak maakt het onmogelijk om kantoorfuncties te realiseren in gebouwen 66 & 72.