Geen nieuwbouw Stadhuis op Willemsoord!

Helder Onafhankelijk! heeft vandaag contact gehad met Provincie Noord-Holland over de bouw van het stadhuis op Willemsoord.

De provincie is 49% aandeelhouder van Zeestad BV/CV en in een normale bedrijfsvoering dus ook medeverantwoordelijk is voor 49% van de financiële risico’s die binnen een bedrijf worden genomen. Nu blijkt dat de provincie zegt dat zij niet mede aansprakelijk zijn in de financiële risico’s, omdat het stadhuis geen onderdeel

Lees verder

Woordvoering Helder Onafhankelijk! bij gemeenteraadsvergadering 31 maart 2021

Geachte voorzitter, Gemeenteraadsleden en de inwoners die meekijken via internet, Allereerst willen wij als politieke vereniging Helder Onafhankelijk! de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad welkom heten. Voorzitter, in uw eerste raadsvergadering van gemeente Den Helder wordt u direct geconfronteerd met een viertal sprekers die hun ongenoegen uitspreken over het bestuur

Lees verder